Video Marketing

Video marketing

Vytvorením kvalitného videa podľa Vašich predstáv to u nás nekončí. Správne použitie videa – najsilnejšieho marketingového nástroja súčastnosti v online prostredí je polovicou úspechu. Úspech sa v tomto prípade meria počtom pozretí, reakciami alebo inou formou interakcie, záleží na tom na aký účel video vzniklo.

Ak ide o budovanie povedomia o značke použijeme vo videu prvky, ktoré budú pre diváka zapamätateľné a spojí si ich s Vašou spoločnosťou. Ak pôjde o niektorý druh interakcie s videom, použijeme prvky, ktoré budú viesť diváka k nášmu vopred určenému cieľu.

Základom tohto procesu je výber správneho média, pre zasiahnutie cieľovej skupiny. Všetky tieto úkony sú už len malou súčasťou budgetu, ktorý na video vynaložíte a sú polovicou úspechu pri dosahovaní nášho spoločného cieľa s Vašim videom.

Spoločne vyplníme videobrief, kde nám odpoviete na dôležité otázky a zbytok už je na nás.